Cumulative สติกเกอร์ราคา

Cumulative ส่วนลดคือเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อทำการเพิ่มพึ่งไปช้อปปิ้งรถเข็น

ที่ cumulative ของระบบของสติกเกอร์ราคาสำหรับเวลาจะสรุปทั้งหมดของคุณสั่งซื้อและโดยอัตโนมัติพวกเขามีกฏสำหรับนักดื่มที่ส่วนลดใน accordance กับของคำสั่งสำหรับทั้งหมดจำนวนมากขอสั่งซื้อในร้านขายของจำนวนมากส่วนลด
50 เหรียญ3%
ตั้ง 100 เหรียญ
7%
บ้าง 150 ดอลล่าห์ต่
10%
200 เหรียญ
13%
$300
อายุ 17%
$400
20%
$600
25%